Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 4 Unang Markahan – Modyul 5: Heograpiyang Taglay, Biyayang Tunay

Sa nakaraang aralin, natutunan mo ang kaugnayan ng lokasyon sa heograpiya ng Pilipinas. Sa modyul ito ay palalawigin ang iyong kaalaman tungkol sa pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas.

Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas.

Pamantayan sa Pagganap

Ang mag-aaral ay malalaman ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas sa pamamagitan ng heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao nito.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nailalarawan mo ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas:

(a) Heograpiyang Pisikal (klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig)

(b) Heograpiyang Pantao (populasyon, agrikultura, at industriya)

AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.