Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Physical Education 4 Kwarter 1–Modyul 1: Ang Physical Activity Pyramid

Isang mapagpala at magandang araw sa iyo!

Ang modyul na ito ay magpapalawak ng kaalaman mo tungkol sa Physical Activity Pyramid. Ang pagtatalakay nito aymagpapaunlad sa iyong kaalaman hinggil sa mga tamang Gawain upang mapasulong mo ang iyong fitness.

Sa araling ito, bibigyang-pansin ang Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino upang lubos mong na maunawaan ang kahalagahan ng mga gawaing kailangang madalas na ginagawa para mapabuti ang iyong kalusugan.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

 (Describes the physical activity pyramid (PE4PF-la-16)

1. Nailalarawan ang mga gawain sa Philippine Physical Activity Pyramid (PE4PF-la-16;

pe4_q1_mod1_mgagawaingnagpapalakassaphysicalfitness_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.