Grade 2 MTB-MLE Modyul: Pangngalang Palansak o Lansakan

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy at makagagamit ng pangngalang palansak o lansakan.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pangngalang Palansak o Lansakan

MTB2_Q1_Mod10_Pangngalang-Palansak-o-Lansakan_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment