Grade 2 Filipino Modyul: Pagsulat ng Parirala at Pangungusap

Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makasusulat ng parirala at pangungusap nang may wastong baybay, bantas at tamang gamit ng malaki at maliit na letra.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagsulat ng Parirala at Pangungusap

Filipino2_Q1_Mod7_Pagsulat-ng-Parirala-at-Pangungusap_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment