Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagpapalit at Pagdagdag ng mga Tunog upang Makabuo ng Bagong Salita

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat para malinang ang iyong kakayahan at mabigyan ng magandang pagkakataon upang maging kasiya-siya ang iyong pag-aaral sa asignaturang Filipino sa unang baitang. Dito, matututuhan mong bumuo ng mga bagong salita.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang makapagpapalit at nakapagdaragdag ng tunog upang makabuo ng bagong salita.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagpapalit at Pagdagdag ng mga Tunog upang Makabuo ng Bagong Salita

MTB-MLE1_Q1_Mod37_Pagpapalit-at-Pagdagdag-ng-mga-Tunog-upang-Makabuo-ng-Bagong-Salita_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.