Grade 2 Araling Panlipunan Modyul 2: Paglalarawan sa Aking Komunidad

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga gawain at aktibidad na makatutulong sa mga mag-aaral upang malaman ang mga batayang impormasyon sa komunidad.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

• natutukoy ang mga batayang impormasyon sa sariling komunidad;

• naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga batayang impormasyon sa isang komunidad;

• nailalarawan ang sariling komunidad batay sa pangalan nito, lokasyon, mga namumuno, populasyon, wika, kaugalian, paniniwala at iba pa.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Paglalarawan sa Aking Komunidad

AP2_q1_mod2_paglalarawan-sa-aking-komunidad_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment