Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Araling Panlipunan Modyul: Paghahambing sa Karanasan at Kuwento sa Buhay

Sa modyul na ito ay pag-aaralan natin ang mga pagpapatuloy at pagbabago sa buhay ng isang bata.

Ang mga katulad mong bata ay may iba’t ibang karanasan na maibabahagi sa iba na maaaring mapulutan ng aral at makapagpaunlad sa sarili.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • Naihahambing ang sariling kuwento o karanasan sa bύhay sa kuwento at karanasan ng mga kamag-aral bilang miyembro ng pamilya gaya ng kapatid, mga magulang (noong sila ay nasa parehong edad), mga pinsan, at iba pa; o mga kapitbahay.

Grade 1 Self-Learning Module: Paghahambing sa Karanasan at Kuwento sa Buhay

AP1_Q1_Module5_Paghahambing-sa-Karanasan-at-Kuwento-sa-Buhay_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.