Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Arts Modyul: Nasaan ang Sining?

Ang sining ay hindi lamang sa loob ng tahanan makikita. Ito rin ay makikita sa labas. Maaaring ito ay sa paaralan, ilog, dagat, gubat, at kabundukan. Sila ang bumubuo sa ating kapaligiran. Ang sining na makikita sa mga lugar na ito ay maaaring gawa ng tao, hayop o halaman tulad ng bahay, sapot, at dahon.

Sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nasasabi na ang sining ay makikita sa kapaligiran (Q1/W1-A1EL-1a);

2. Natutukoy ang sining na gawa ng tao at sining na gawa ng ibang nilalang; at

3. Napapangkat ang mga sining na gawa ng tao at sining na digawa ng tao.

Grade 1 Self-Learning Module: Nasaan ang Sining?

Arts1_q1_mod1_Nasaan-ang-Sining_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.