Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Physical Education Modyul: Body Awareness

Sa modyul na ito ay matututuhan ang tungkol sa iba’t – ibang bahagi ng ating katawan at ang mga galaw nito sa pamamagitan ng kasiya-siyang gawain.
Kalakip nito ang mga aralin at gawain na makatutulong sa mag-aaral upang lubos na munawaan ang paksa.

Mayroon din itong mga pagsasanay na kailangang gawin sa patnubay ng guro, magulang o sino mang maaaring gagabay sa mag-aaral upang lalong humusay at maisabuhay ang mga kasanayang ito.

Ang mga sumusunod ay mga kasanayang inaasahang matatamo ng mag-aaral pagkatapos ng pag-aaral ng modyul na ito:

• Creates shapes by using different body parts. (PE1BM-Ic-d-2)

• Engages in fun and enjoyable physical activities with coordination (PE1PF-la-h-2)

Grade 1 Self-Learning Module: Body Awareness

PE1_Q1_Module-1_Body-Awareness_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.