Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Araling Panlipunan Modyul: Mga Pangunahing Pansariling Pangangailangan

Sa modyul na ito ay pag–aaralan natin ang iba pang pangangailangan ng isang bata.

Ang isang batàng lumalaki ay may iba’t ibang pangangailangan dapat matugunan upang masiguro na maayos ang kanyang paglaki at pag-unlad.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

• napipili ang mga pagkaing nakabubuti sa katawan at kalusugan;

• napipili ang mga kasuotang napapanahon;

• nailalarawan ang sariling pangangailangan, at iba pang pangangailangan ng isang bata;

• natatalakay ang pansariling kagustuhan t ulad ng paboritong damit.

Grade 1 Self-Learning Module: Mga Pangunahing Pansariling Pangangailangan

AP1_Q1_Module2_Mga-Pangunahing-Pansariling_version-2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.