Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Filipino sa Piling Larang (Akademik) Modyul: Mga Hakbang sa Pagsulat ng Iba’t Ibang Akademikong Pagsulat

Ang modyul na ito ay binubuo upang hubugin kayong mag-aaral na may kakayahan at kasanayang makaagapay sa pamantayan sa ika-21 na siglo. Layunin ng modyul na itong sanayin kayo sa pagsulat ng iba’t ibang sulating lilinang sa kakayahang magpahayag tungo sa mabisa, mapanuri, at masinop na pagsusulat sa piniling larangan.

Dito nalilinang ang kakayahan ninyong bumuo ng isang sulatin alinsunod sa wastong pagsulat ng isang sulating pang-akademiko. Makikita sa loob ng modyul ang iba’t ibang istratehiyang naaayon sa tamang pag-unawa, hakbangin, detalye at tuntunin sa akademikong pagsulat. Tutulungan ka sa mga inihandang gawain.

Ang Modyul na ito ay naglalaman ng isang aralin:

Aralin 1 – Mga Hakbang sa Pagsulat ng Iba’t Ibang Akademikong Pagsulat

➢ Aralin 1.1 – Abstrak

➢ Aralin 1.2 – Sinopsis o Buod

➢ Aralin 1.3 – Bionote

Pagkatapos ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. Naisasagawa nang mataman ang mga hakbang sa pagsulat ng mga piniling akademikong sulatin; CS_FA12PU-0d-f-92

2. Natutukoy ang mahahalagang impormasyong pinakinggan upang makabuo ng katitikang-pulong at sintesis o buod; CS_FAPN-0j-I-92

3. Nakasusunod sa istilo at teknikal na pangangailangan ng akademikong sulatin. CS_FAPU-0d-f-93

Senior High School Quarter 1 Self-Learning Module Filipino sa Piling Larang (Akademik): Mga Hakbang sa Pagsulat ng Iba’t Ibang Akademikong Pagsulat

Q1_M2_FILIPINO-SA-PILING-LARANGAN-AKADEMIK

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.