Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

MAPEH (Arts) 5 Unang Markahan – Modyul 3: Mga Sinaunang Gusali sa Bansa

Ang mga sinaunang bagay o gusali ay bahagi ng kultura ng ating bayan. Kabilang dito ang mga mosque at ang mga simbahan, mga lumang bahay, pati na rin ang mga museo at ilang tanggapan.

Ang mga ito ay dapat pahalagahan at ipagmalaki sapagkat makatutulong ito sa paglinang ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa.

Sa araling ito, sabay-sabay nating mailalarawan at mapapakita via powerpoint presentation ang iba’t ibang disenyo ng mga gusali sa ating bansa na ginamit ng ating mga ninuno maraming taon na ang nakalipas (A5EL-Ic) at inaasahang makamit ang sumusunod na mga layunin:

a. Nakikilala ang mga mahahalagang bahagi ng iba’t ibang architectural designs na matatagpuan sa lokalidad/lugar.

b. Nailalahad sa pamamagitan ng powerpoint presentation ang mga mahahalagang bahagi ng iba’t ibang architectural designs na makikita sa mga sinaunang gusali sa lokalidad/lugar.

c. Napahahalagahan ang mga lumang kagamitan at gusali sa ating bansa/komunidad.

Arts5_Q1_Mod3_MgaSinaunangGusaliSaBansaArchitecture_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.