Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kakayahan at Talento ay Gamitin, Kapuwa at Sarili ay Pasayahin

Ang modyul na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong sa iyo na maipakita ang pagpapahalaga sa saya at tuwa na dulot nang pagbabahagi nganumang kakayahan o talino. (EsP2PKP–Ic-9)

Pagkatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na:

1. Natutukoy ang mga pamamaraan upang mapaligaya ang kapuwa at sarili sa pamamagitan ng kakayahan at talento.

2. Natutukoy ang mabubuting bunga ng pagbabahagi ng kakayahan at talento.

3. Naibabahagi at naipapakita ang kakayahan at talento para sa ikabubuti ng kapuwa at sarili.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Kakayahan at Talento ay Gamitin, Kapuwa at Sarili ay Pasayahin

esp2_q1_mod2_kakayahanattalentoaygamitinkapwaatsariliaypasayahin_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.