Health 5 Unang Markahan – Modyul 1: Aspekto ng Kalusugan

Ang ating kalusugan ay napakahalaga dahil ito ay nakaaapekto sa ating pang araw-araw na gawain sa ating buhay. Ang mabuting kalusugan ay hindi lamang tumutukoy sa magandang pisikal na pangangatawan. Ito ay kung paano natin nararamdaman ang ating sarili, magpahayag ng saloobin at makisama sa ibang tao.

Sa madaling salita, ang ating pisikal, mental, emosyonal, at sosyal na kalakasan ay mga dahilan na maaaring makaapekto sa pangkabuuang kalusugan ng bawat tao.

Pagkatapos basahin at sagutan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahan na mailarawan kung ang isang tao ay may malusog na kaisipan, damdamin at pakikipag kapwa-tao.

Health5_q1_mod1_AspektoNgKalusugan_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment