Grade 2 Filipino Modyul 6: Salitang-ugat

Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makapagyayaman ng talasalitaan sa pamamagitan ng paghanap ng maikling salitang matatagpuan sa loob ng mahabang salita at bagong salita mula sa salitang-ugat.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Salitang-ugat

Filipino2_Q1_Mod6_Salitang-ugat_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment