Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 6: ANG ALAMAT NG ILOG NG MAGUINDANAO

Sa modyul na ito malalaman mo ang kuwento na tumatalakay sa pang araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Mga paniniwala o tradisyon na kanilang pinaniniwalaan. Dito masisimulan ang ikaanim na yugto ng iyong pag-aaral.

Sa pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang sumusunodna mga :

Kasan ayan sa Pampagkatuto:

➢ Naisasalaysay nang maayos at wasto ang buod, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwento, mito /alamat / kuwentong-bayan. (F7PS-Ide-4)

Layunin:

a. Natutukoy ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa binasang alamat.

b. Naisasalaysay ang mga pangyayaring naganap mula sa binasang alamat.

c. Nakabubuo ng sariling spoken poetry gamit ang larawan mula sa binasang alamat.

F7_Q1_Module6_FINAL_DumagsaE

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.