Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 1: KUWENTONG-BAYAN: SI SAMGULANG AT SI NGA DATU TO SABENG

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan ang pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na: Nahihinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kuwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan: F7PN-Ia-b-1

Pagkatapos ng mga gawain ay inaasahang makamit mo ang sumusunod na mga layunin:

  • Nasusuri ang ugnayan ng tradisyon sa binasang akda.
  • Naibibigay ang hinuha sa pahayag ng mga tauhan, kaugalian at kalagayang panlipunan sa akda.
  • Naibibigay ang mga salitang may kaugnayan sa paghihinuha.
F7_Q1_Module1_FINAL_Delima2ndRevE

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.