Filipino 4 Unang Markahan–Modyul 8: Uri ng Panghalip

Sa tulong ng aralin na ito, inaasahan na nagagamit mo ang iba’t ibang uri ng panghalip: panao, pananong – isahan at maramihan, panaklaw – tiyak – isahan/kalahatan – di-tiyak, at pamatlig sa usapan; at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan.

Halika, umpisahan mo na ang pag-aaral sa mga salitang humahalili sa pangngalan.

Dito magsisimula ang pag-aral mo.

filipino4_q1_mod8_Panghalip_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment