EPP-IA 4 Modyul 2: Ang Pagleletra, Pagbuo ng Linya at Pagguhit

Sa modyul na ito matututunan ang pamamaraan ng pagleletra na maaaring magamit sa paggawa ng mga proyekto.

Makikilala ang iba’t ibang uri ng linya at maunawaan mga gamit nito.

Ang mga mag – aaral ay inaasahang maisasagawa ang mga
sumusunod:

• natutukoy ang mga uri ng letra

• nabubuo ang iba’t ibang linya at guhit

• nagagamit ang “alphabet of line” sa pagbuo ng linya, guhit at pagleletra

EPP-IA4_q1q2_mod2_Ang-Pagleletra-Pagbuo-ng-Linya-at-Pagguhit_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment