EPP-HE 4 Modyul 1: TUNGKULIN SA SARILI

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahan ang bawat magaaral na:

1. Nasasabi ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili at wastong paraan sa paggamit ng mga ito.

2. Naipakikita ang wastong pamamaraan ng paglilinis at pagaayos sa sarili.

epp-he4_q1q2_mod1_TungkulinSaSarili_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment