Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Home Economics) – Modyul 7: Pagpili ng mga Sangkap sa Pagluluto

Ang pagkaing pinagplanuhan at pinaghandaang mabuti ay magdudulot ng mga sustansyang kailangan ng katawan sa bawat kasapi ng mag-anak. Masustansya, mura, sariwa, masarap, sapat at angkop na pagkain ang dapat ihanda sa iba’t ibang okasyon. Ang matalinong mamimili ay isinasaisip ng mabuti ang mga hakbang na isinasagawa bago mamili. Sa modyul na ito malalaman at maipapakita ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pamimili ng mga sangkap na gagamitin sa pagluluto.

Pagkatapos ng modyul na ito, ang mag-aaral ay inaasahang:

Naipakikita ang husay sa pagpili ng sariwa, mura at masustansyang sangkap.

EPP5_HE_mod7_PagpiliNgMgaSangkapSaPagluluto_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment