Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Home Economics) – Modyul 10: Kaakit-akit na Paghahanda ng Pagkain

Maraming paraan ang paghahanda ng nilutong pagkain sa hapag-kainan. Dapat na maging kaakit-akit ang itsura ng pagkain upang magustuhan ng taong pagdudulutan. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng palamuting gulay, prutas o sarsa sa ibabaw ng pagkain o gilid nito na tinawag nating “Plating”.

Sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

Naihahanda nang kaakit-akit ang nilutong pagkain sa hapag-kainan (food presentation)

EPP5_HE_mod10_Kaakit-akitNaPaghahandaNgPagkain_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment