Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Home Economics) – Modyul 4: Mga Bahagi ng Makinang De-Padyak

Sa modyul na ito nakalahad ang iba’t ibang bahagi ng makinang de-padyak at ang gamit ng bawat isa. Ang makinang de-padyak ay nakatutulong upang ang ating kasuotan ay mabuo nang maayos. Hindi magiging maayos ang damit na tatahiin kung may kulang sa mga bahagi ng gagamiting makinang de-padyak. Ang makukuha mong kaalaman ukol sa araling ito ay magagamit mo upang ang iyong makinang de-padyak ay mapakinabangan sa loob ng mahabang panahon.

• Natutukoy ang mga bahagi ng makinang de-padyak. EPP5HE0f-17

EPP5_HE_mod4_MgaBahagiNgMakinangDe-Padyak_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment