Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Arts 3 Unang Markahan – Modyul 3: Paglinang sa Tekstura ng Larawan

Ang modyul na ito ay ginawa at sinulat para sa mga batang nasa ikatlong baitang. Ito ay magbibigay tulong sa iyo para madaling matutunan ang paglinang sa tekstura ng larawan gamit ang linya, tuldok at kulay.

Sa modyul na ito, ika’y mapapatnubayan sa pamamagitan ng mga angkop na mga gawain upang epektibong maipamalas ang likhang sining gamit ang mga kasanayan sa paggamit ng linya, tuldok at kulay.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • natatalakay ang tekstura ng larawan gamit ang mga elementong linya, tuldok at kulay ;
  • nakaguguhit ng mga larawan gamit ang mga kasanayan sa paglinang sa tekstura ng larawan ; at
  • napahahalagahan ang mga kasanayan sa paggamit ng linya, tuldok at kulay sa paggawa ng larawan (A3PL-Ic).
Arts3_q1_mod3_paglinangsa_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.