Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Araling Panlipunan 5 Unang Markahan – Modyul 3: Pinagmulan ng mga Unang Pangkat ng Tao sa Pilipinas

Matututunan mo sa modyul na ito ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas batay sa Teoryang Austronesyano, Mitolohiya at Relihiyon. Ayon sa teoryang Austronesyano, nagsimula ang lahing Pilipino sa Timog Tsina o Taiwan at naglakbay patungo sa ating bansa. Ayon sa mitolohiya, nagmula ang lahing Pilipino kay Malakas at Maganda. Samantala, sa relihiyon naman ay sinasabing ang lahing Pilipino ay nagmula kay Adan at Eba.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang makapagtatalakay sa pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas batay sa Teorya (Austronesyano), Mitolohiya (Luzon, Visayas, at Mindanao), at Relihiyon.

AP5_Q1_mod3_PinagmulanNgUnangPangkatNgTaoSaPilipinas_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.