Araling Panlipunan 5 Unang Markahan – Modyul 3: Pinagmulan ng mga Unang Pangkat ng Tao sa Pilipinas

Matututunan mo sa modyul na ito ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas batay sa Teoryang Austronesyano, Mitolohiya at Relihiyon. Ayon sa teoryang Austronesyano, nagsimula ang lahing Pilipino sa Timog Tsina o Taiwan at naglakbay patungo sa ating bansa. Ayon sa mitolohiya, nagmula ang lahing Pilipino kay Malakas at Maganda. Samantala, sa relihiyon naman ay sinasabing ang lahing Pilipino ay nagmula kay Adan at Eba.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang makapagtatalakay sa pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas batay sa Teorya (Austronesyano), Mitolohiya (Luzon, Visayas, at Mindanao), at Relihiyon.

AP5_Q1_mod3_PinagmulanNgUnangPangkatNgTaoSaPilipinas_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment