Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Musika 4 Kwarter 1 – Modyul 2: Rhythmic Patterns

Magandang Araw sa iyo!

Sa nakaraang modyul, natutuhan mo ang iba’t-ibang uri ng note at rest at ang kaukulang bilang ng mga ito. Sa pagpapatuloy mo ng pag-unawa tungkol sa rhythm ay malalaman mo na ang pagtitimbang-timbang ng iba-ibang uri ng note at rest ay makabubuo ng rhythmic patterns.

Ang Rhythm ay paulit-ulit na tunog na naririnig batay sa diin at tagal na tinatanggap ng mga note at rest. Napapasunod ka rito kapag nakaririnig ka ng musika at madalas ay naigagalaw mo ang iyong ulo, mga daliri, kamay o paa sa pagsunod sa rhythm. Ginagawa mo ito sapagkat nadarama mo ang pulso ng awit o tugtugin.

Ang kaalaman sa rhythm ay mahalaga sa pagtugon at pakikinig sa musika, pag-awit at pagtugtog.

Dalawang aralin ang bumubuo ng modyul na ito:

Aralin 1: Ang Rhythmic Pattern

Aralin 2: Rhythmic Patterns at ang Rhythmic Syllables

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Nababasa ang iba’t-ibang rhythmic patterns.

2. Nakikilala ang mga iba’t-ibang uri ng note at rest na bumubuo ng rhythmic pattern at ang mga Rhythmic Syllables

music4_q1_mod2_RhythmicPatterns_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.