Health 3 Unang Markahan – Modyul 5: Maintain Healthy Lifestyle

Magandang araw sa iyo! Hinahangad kong marami kang matututuhan sa modyul na ito.

Bakit mahalaga ang pagkain nang wasto?

  • Ang pagkain nang wasto ay pundasyon ng malusog napangangatawan.
  • Ang hindi tamang pagkain ay magpapahina sa iyong immune system.
  • Ang nutrisyon ang pinanggagalingan ng lakas ng katawan.

Sa modyul na ito, malalaman mo ang mga tamang gawi sa pagkaroon ng healthy life style at ang epekto nito sa iyong kalusugan (H3N-Ij-19).

Health3_q1_mod5_maintainhealthylifestyle_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment