Health 3 Unang Markahan – Modyul 4: Are you Undereating?

Magandang Araw sa iyo! Hinahangad kong marami kang matututuhan sa modyul na ito.

Sa modyul na ito, malalaman mo ang mga dahilan at panganib, at mga palatandaan o sintomas kung ang isang tao ay undereating (H3N-Icd-13).

Maaaring napag-aralan mo na ang modyul na may pamagat na “Kumain ng Sapat Lang”. Dito natututuhan natin ang tamang mga pagkain at nutrisyon bilang pangunahing pangangailangan. Naipaliwanag sa modyul na ito na napakaimportante ng pagkain sa buhay ng tao at sa ating kalusugan. Malaking bagay ang wastong pagkain sa ating kalusugan. Hindi importanteng kumain tayo ng mamahaling pagkain lalo na iyong mga imported. Ang mahalaga ay mga pagkaing nagtataglay ng nutrients, tulad ng gulay, prutas, gatas at tubig. Ang pag-eehersisyo rin ay nakatutulong sa pag-iwas sa sakit.

Ang pagkain ng wasto ay ang ating pundasyon para sa malusog na pangangatawan. Ang hindi tamang pagkain ay nagdudulot ng panghihina ng ating immune system. Ang masusustansyang pagkain ang pinanggagalingan ng ating malakas na pangangatawan. Ito ay kailangan upang makaya ng ating katawan ang mga bagay-bagay na dapat isagawa, at mapanatili ang tamang timbang.

Health3_q1_mod4_areyouundereating_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment