Grade 4 EPP-HE Modyul: Pagpapanatili ng Maayos na Tindig

Sa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahan na ang bawat magaaral na:

1. Naisasagawa ang maayos na pag-upo at paglakad;

2. Naisasagawa ang mga gawain na nagpapanatili ng maayos na tindig tulad ng pagkain ng masustansiyang pagkain, pag ehersisyo, atbp.

Quarter 1 Grade 4 Self-Learning Module: Pagpapanatili ng Maayos na Tindig

epp-he4_q1q2_mod3_PagpapanatiNgMaayosNaTindig_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment