Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Filipino sa Piling Larang Teknikal-Bokasyunal: Ang Manwal

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat na makakatulong sa lubos na pagkatuto. Makakatulong ito upang mabatid ang kaligirang kaalaman sa teknikal na mga sulatin. Ang saklaw ng modyul na ito ay angkop sa iba’t ibang pamamaraang pampagkatuto. Ang mga aralin ay nilapatan ng angkop na talasalitaan na magagamit sa pag-unawa sa nilalaman ng bawat teksto. Ang mga aralin ay nakadisenyo batay sa sistematikong balangkas ng kurso.

Ang modyul ay may isang aralin:

  • Aralin 4- Sulating Teknikal-Bokasyunal: Ang Manwal

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

Nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba’t ibang anyo ng sulating teknikal-bokasyunal- Ang Manwal (CS_FTV11/12EP-0d-f-42)

1. Nakabubuo ng sariling pangungusap gamit ang mga salitang teknikal na makikita sa loob ng isang manwal.

2. Nakikilala ang kaligiran sa pagsulat ng isang manwal.

3. Nakapagsasagawa ng isang pananaliksik hinggil sa mga manwal na ginagamit sa isang espesipikong gawain..

4. Naisasaayos batay sa pagkakasunod-sunod ang nilalaman ng isang manwal.

5. Nakaguhuhit ng mga kinakailangang simbolo o ilustrasyon na higit na makakatulong sa mabilis na pag-unawa sa nilalaman ng manwal.

Senior High School Quarter 1 Self-Learning Module Filipino sa Piling Larang Teknikal – Bokasyunal: Sulating Teknikal: Ang Manwal

Week-4-ADM-Version-2-Filipino-SHS-TVL

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.