How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

FILIPINO 7 Unang Markahan – Modyul 13: PAGSAGAWA NG ISANG MAKATOTOHANAN AT MAPANGHIKAYAT NA PROYEKTONG PANTURISMO

Sa pagkakataong ito, makatutulong ang modyul na ito kung paano makagagawa ng isang proyektong panturismo na makatotohanan at mapanghikayat na kung saan titingnan din natin kung paano gamitin ang wasto at angkop na wikang Filipino.

F7_Q1_Module13_FINAL_Ablao2ndRevE

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment