EPP-IA 4 Modyul 1: Ang Mga Kaalaman At Kasanayan Sa Pagsusukat

Sa modyul na ito malalaman ng mag – aaral ang mga kagamitan sa pagsusukat, pagsalin ng sistemang panukat na English sa Metric at Metric sa English. Maunawaan ang kahalagahan nang maayos ang pagsasalin ng panukat na Ingles at Metrik.

Sa gawaing ito ay inaasahang matutunan ng mga mag – aaral ang mga sumusunod:

• Nakikilala ang mga kagamitan sa pagsusukat

• Nagagamit ang dalawang sistemang panukat (Ingles at Metrik)

• Naisasalin ang sistemang panukat na English sa Metric at Metrik sa Ingles.

EPP-IA4_q1q2_mod1_Mga-Kaalaman-at-Kasanayan-sa-Pagsusukat_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment