Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 (Industrial Arts) – Modyul 2: Mga Kagamitan at Kasangkapang Pang-industriya

Mahalaga ang pagkilala sa mga kasangkapan at kagamitang gagamitin sa mga gawaing kahoy, metal, kawayan at iba pa. Ito ay isa sa mga magiging batayan upang magampanan mo nang buong husay ang gagawing produkto. Bukod pa rito, makatitipid ka rin sa oras at lakas sa pangangalap kung ano ba ang angkop na kasangkapan sa isang gawain.

Kaya pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang:

Natutukoy ang mga uri ng kagamitan at kasangkapan sa gawaing-kahoy, metal, kawayan, at iba pa. (EPP5IA-Oa-2. 2.1.1)

EPP5_IA_Modyul2_MgaKagamitanAtKasangkapangPang-industriya_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment