Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Detailed Lesson Plan (DLP) in Araling Panlipunan Grade 6 Quarter 1 Week 1

Pamantayang Nilalaman (Content Standard)

Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa at kaalaman sa bahagi ng Pilipinas sa globalisasyon batay sa lokasyon nito sa mundo gamit ang mga kasanayang pangheograpiya at ang ambag ng malayang kaisipan sa pag-usbong ng nasyonalismong Filipino.

Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard)

Naipamamalas ang pagpapahalaga sa kontribusyon ng Pilipinas sa isyung pandaigdig batay sa lokasyon nito sa mundo

Pamantayan sa Pagkatuto (Learning Competencies)

  1. Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo sa pamamagitan ng globo at mapa batay sa absolute location nito (longitude at latitude)
  2. Nagagamit ang grid sa globo at mapang pulitikal sa pagpapaliwanag ng pagbabago ng hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas batay sa kasaysayan
  3. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas sa ekonomiya at politika ng Asya at mundo

Detalyadong Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade 6

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.