Arts 3 Unang Markahan – Modyul 4: Pagkilala sa Balanse

Sa modyul na ito, matutuhan ang pagkilala sa larawan tungkol sa balanseng guhit na landscape. Maaaring makaguhit ng magagandang tanawin na makikita sa iba’t ibang rehiyon ng ating bansa at mabigyang halaga ang mga ito sa pamamagitan ng pagguhit na naka-landscape ang disenyo. Mayroon kang pagkakataong maipagmalaki ang magagandang tanawin na nakatago sa inyong lugar.

Ang modyul na ito ay makatutulong upang madaling maunawaan ang larawan na landscape.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

1. nakakikilala ng foreground, middle ground, at background ng landscape drawing;

2. nakaguguhit ng landscape na nagpapakita ng balanse; at

3. napapahalagahan ang kagandahan ng landscape sa lalawigan o rehiyon sa pamamagitan ng malikhaing pagguhit (A3PL-ld).

Arts3_q1_mod4_pagkilalasabalanse_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Arts 3 Unang Markahan – Modyul 4: Pagkilala sa Balanse”

Leave a Comment