Araling Panlipunan 5 Unang Markahan – Modyul 1: Kaugnayan ng Lokasyon sa Paghubog ng Kasaysayan

Isang maligayang pagtuntong sa Ikalimang Baitang!

Noong nasa Ika-apat na Baitang ka napag-aralan mo ang pagpapahalaga sa pambansang pagkakakilanlan at ang mga kontribusyon ng bawat rehiyon sa paghubog ng kulturang Pilipino at pambansang pag-unlad gamit ang mga kasanayan sa heograpiya, pag-unawa sa kultura at kabuhayan, pakikilahok sa pamamahala at pagpapahalaga sa mga mithiin ng bansang Pilipinas.

Sa modyul na ito ay mauunawaan mo ang kahalagahan ng pag-aaral ng heograpiya sa pag-aaral ng kasaysayan sapagkat may kinalaman ito sa paghubog ng kasaysayan at kabihasnan sa iba’t ibang aspeto ng kultura, pamahalaan, relihiyon, sining, ekonomiya, at maging ang hinaharap ng mga tao at bansa sa daigdig.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang makapagpapaliwanag sa kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan.

AP5_Q1_mod1_KaugnayanNgLokasyonSaPaghubogNgKasaysayan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment